ΓΝΩΜΗ

ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ/ Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
"ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ"

Σίγουρο απόκτημα είναι η παιδεία στους ανθρώπους
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)
© Nότα Κυμοθόη

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Nότα Κυμοθόη 87 ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ ΠΟΙΗΣΗ

                                Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη
87 Μάτια Χλόης
Ποίηση
(αφιερωμένο)

Ουράνιος δρόμος φωτός
Δέκα χιλιάδες Βούδα μορφές
Σοφία διδάσκουν κι αγάπη στις καρδιές
ανθρώπων απ΄ όλες της γης τις φυλές
που έχουν άγνοια καταγωγή γι΄ αυτές
πως όλων τα πάντα είναι Νους θεϊκός
Πάνσοφος Νους Ιερός Θεός Άγιο Φως...© Nότα Κυμοθόη