ΓΝΩΜΗ

ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ
"ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ"

Σίγουρο απόκτημα είναι η παιδεία στους ανθρώπους
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Νότα Κυμοθόη"22ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ" Ποίηση

                                                φωτογραφία Νότα Κυμοθόη, ανήκει

Νότα Κυμοθόη
22ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ


Εσύ

Αγνότης
Αγγέλων κάλλος
Ευ αγγελία
Χαρά γης
Φως
Εσύ
Ιερός λόγος
Επιβεβαίωση
Εντολή
Λόγος
Αεί
Εσύ

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Νότα Κυμοθόη