ΓΝΩΜΗ

ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ/ Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
"ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ"

Σίγουρο απόκτημα είναι η παιδεία στους ανθρώπους
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)
© Nότα Κυμοθόη

Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Νότα Κυμοθόη"21ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ"Ποίηση

                                          Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
Νότα Κυμοθόη
21ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ 

Εσύ
χρώματα
πάνω στη γη
Άνοιξης ομορφιά
Γαίας χαρά
ανθρώπων
γνώση
Εσύ
Μήτρα 
Ουράνια
οπού δόθηκε
όντων έλευση
σε Ένα Φως
για το Φως
Όλων
Εσύ

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 

© Νότα Κυμοθόη

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Νότα Κυμοθόη"20ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ"Ποίηση

 
                                           Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη
20ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ

Εσύ
κίτρινο
γαλάζιου φόντου
όψη νησιού
αρμύρα
φως
Εσύ
Άνοιξη
όραση αστεριών
επάνω στη γη
άνθη λάμπουν
σε κλαδιά
Εσύ!..

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 

© Νότα Κυμοθόη