ΓΝΩΜΗ

ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ/ Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
"ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ"

Σίγουρο απόκτημα είναι η παιδεία στους ανθρώπους
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)
© Nότα Κυμοθόη

Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Νότα Κυμοθόη "23ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ"Ποίηση

                                          Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη
23ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ


Εσύ
Τόπος
Άνθη χαράς
Σημάδι περαστικών
Ομορφιά αυλής
Ανάμνηση
Ποίηση
Ελλάδα
Εσύ
Οικία
Φύσης χαρά
Καλοκαίρι
Ήλιος
Ιερό
Εσύ

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη

© Νότα Κυμοθόη