ΓΝΩΜΗ

ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ
"ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ"

Σίγουρο απόκτημα είναι η παιδεία στους ανθρώπους
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)

Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Νότα Κυμοθόη"20ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ"Ποίηση

 
                                                 φωτογραφία Νότα Κυμοθόη, ανήκει

Νότα Κυμοθόη
20ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ

Εσύ
κίτρινο
γαλάζιου φόντου
όψη νησιού
αρμύρα
φως
Εσύ
Άνοιξη
όραση αστεριών
επάνω στη γη
άνθη λάμπουν
σε κλαδιά
Εσύ!..

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 

© Νότα Κυμοθόη