ΓΝΩΜΗ

ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ
"ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ"

Σίγουρο απόκτημα είναι η παιδεία στους ανθρώπους
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Νότα Κυμοθόη"37 ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ"Ποίηση

                                             φωτογραφία Νότα Κυμοθόη © Νότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη
37 ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ 


Εσύ
Φως αρχαίο
Αγάπης θαλπωρή
Ευλογία Σύμπαντος Θεού
Ιερό Δέντρο ιερού καρπού
Ελάα των προγόνων
Της Πατρίδας ελπίδα
κι αναγνώριση
Εσύ
...

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη

© Νότα Κυμοθόη

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Νότα Κυμοθόη"36 ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ"Ποίηση

                                                             

Νότα Κυμοθόη
36ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ


Εσύ
Σύμβολο
Ουράνιο Φως
Από χέρι θεάς
Αγιόδεντρο
Λάμπεις
Εσύ
Δώρο
Ουράνιο
Φως Άστρων
Ιερή αεί
Ελαία
Εσύ

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 

© Νότα Κυμοθόη