ΓΝΩΜΗ

ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ/ Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
"ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ"

Σίγουρο απόκτημα είναι η παιδεία στους ανθρώπους
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)
© Nότα Κυμοθόη

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου 2013

Νότα Κυμοθόη"55ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ" Ποίηση

    Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
(Art Nota Kymothoe/Ζωγραφική Νότα  Κυμοθόη, ανήκει)

Νότα Κυμοθόη
55ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ 
ΠΟΙΗΣΗ


Εσύ 
Ουράνια  δύναμη
Φάος και χρώματα
Υπεράνω
Υποκάτω
Επί της γης
Ευλογία
Αεί

Χρόνια Πολλά εις Πολλά Πολλά Έτη

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη

© Νότα Κυμοθόη
Δεν υπάρχουν σχόλια: