ΓΝΩΜΗ

ΕΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΤΑΣ ΚΥΜΟΘΟΗ/ Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη
"ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟΝ ΚΤΗΜ' ΕΣΤΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΒΡΟΤΟΙΣ"

Σίγουρο απόκτημα είναι η παιδεία στους ανθρώπους
(απόδοση Νότα Κυμοθόη)
© Nότα Κυμοθόη

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Νότα Κυμοθόη"22ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ" Ποίηση

                                          Photography and Poetry Nota Kimothoi© Νότα Κυμοθόη

Νότα Κυμοθόη
22ΜΑΤΙΑ ΧΛΟΗΣ
ΠΟΙΗΣΗ


Εσύ

Αγνότης
Αγγέλων κάλλος
Ευ αγγελία
Χαρά γης
Φως
Εσύ
Ιερός λόγος
Επιβεβαίωση
Εντολή
Λόγος
Αεί
Εσύ

Νότα Κυμοθόη
Copyright:Νότα Κυμοθόη 2009

© Νότα Κυμοθόη

Δεν υπάρχουν σχόλια: